TRANG CHỦ GIỚI THIỆU
LIÊN HỆ QUẢN TRỊ
 
LỊCH ÂM DƯƠNG
Tháng  

Chương trình chắp nối dòng họ năm 2001

Việc chắp nối dòng họ 2 năm qua (1999 – 2000) đã đạt những kết quả ban đầu. Năm 2001 là năm thứ 3 của sự chắp nối dòng họ và là năm đầu thế kỷ 21 Ban liên lạc họ Tô toàn quốc cầu mong các chi họ trong cả nước với tâm nguyện hướng về dòng họ ,

Xem chi tiết
.........................................................................................................................................................................................
LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM CHẮP NỐI DÒNG HỌ

Chiều ngày 21 tháng giêng năm Kỷ Sửu (15/2/2009) tại đền Văn Hiến xã Đại Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  ; Ban liên lạc họ Tô Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm chắp nối dòng họ (1998- 2008) để đánh giá kết quả  10 năm chắp nối dòng họ , định ra phương hướng cho hoạt động chắp nối dòng họ trong thời gian tới ;

Xem chi tiết
.........................................................................................................................................................................................
 1  
HINH ANH
Trao đổi thông tin
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Tạp chí dòng họ
.....................................................
Lịch sử dòng họ Hoạt động dòng họ Các chi họ Trao đổi thông tin
Trang thông tin Họ Tô Bao Hàm.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tô Văn
Biên tập, trình bày:Ông Tô Văn - Bà Tô Thị Yến
Thiết kế bởi LTV