TRANG CHỦ GIỚI THIỆU
LIÊN HỆ QUẢN TRỊ
 
LỊCH ÂM DƯƠNG
Tháng  

THUỶ TỔ HỌ TÔ VIỆT NAM LÀ AI?

Trong lễ kỷ niệm 10 năm chắp nối dòng họ vừa qua tại đền Văn Hiến, về phương hướng. Ban liên lạc họ Tô Việt Nam sẽ biên tập cuốn sách “ Họ Tô VIệt Nam” và hoàn thành vào năm 2015 hoặc 2020.

 

Vì vậy việc cần làm ngay là phải xác định được Thuỷ tổ họ Tô Việt Nam là ai ? Như bài phát biểu của cụ Tô Gĩ trong cuộc hội thảo đầu tiên của dòng họ ngày 12 tháng 6 năm Mậu Dần (03 – 8 – 1998) là các nhánh họ Tô không có nhiều như các họ Nguyễn, Trần, Lê…; trong lịch sử cũng không có một triều đại  họ Tô trải qua hưng vong phải thay tên đổi họ nên chúng ta tin rằng chúng ta là người cùng một họ.

 

 

Vì vậy nếu tìm được ai là người họ Tô có danh tính rõ ràng xuất hiện đầu tiên trong lịch sử thì ta có thể tôn Người là Thuỷ tổ (Khởi tổ) của dòng họ Tô Việt Nam. Tìm trong sử sách  thấy người mang họ Tô đầu tiên có tên trong chính sử là Tô Định nhưng Tô Định là người Trung Quốc sang làm Thái Thú Giao Châu chỉ một thời gian đã bị hai chị em Bà Trưng nổi lên đánh đuổi về phương Bắc chắc không còn dòng giống gì trên đất nước ta. Vừa qua tôn vinh Đức Tô Hiến Thành người họ Tô đầu tiên có tên trong chính sử lại là danh nhân kiệt xuất của đất nước là biểu tượng tinh thần để tập hợp dòng họ. Nhưng Đức Tô  sinh năm 1102 tức là đầu thiên niên kỷ II . Vậy trong thiên niên kỷ I đã có người họ Tô sinh sống trên đất  Việt này chưa?

   Thủ đô Hà Nội và dòng sông mang tên TÔ LỊCH                 ảnh Tô Văn

 

Có một số ý kiến nói là “Tô Lịch là Thuỷ Tổ của họ Tô Việt Nam”  Nhưng Tô Lịch là con người có thật hay con  người huyền thoại ?

Thông tin họ Tô Việt Nam đã nhận được nhiều bài viết  và đã đăng một số  bài nói về thần Tô Lịch . Một trong các bài viết đó  là củ giáo sư sử học Lê Văn Lan . Ông đã khẳng định “ Thần sông Tô Lịch là một nhân thần” và như vậy Tô Lịch là người có thật. Các bài viết đó có nội dung khá trùng nhau và trong đó  các cứ liệu lịch sử lại đan xen với huyền thoại. Đây là vấn đề khoa học lịch sử. Nếu ta xác định Tô Lịch là người có thật  và tôn Ngài là Thuỷ Tổ  của họ Tô Việt Nam  thì không phải chỉ trong họ thống nhất với nhau là được, mà cần  được các cơ quan khoa học lịch sử và người ngoài dòng họ công nhận.

 

 

 

Vì vậy việc cần thiết phải tổ chức hội thảo khoa học lịch sử. Đây là việc làm khó khăn,  vậy trước hết chúng ta phải chuẩn bị tư liệu làm luận cứ khoa học.

Thông tin họ Tô Việt Nam đề nghị mọi người trong họ và quý độc giả quan tâm tới việc này  giúp chúng tôi có thêm các tài liệu  lịch sử (cả chính sử cả huyền thoại) trích ra những câu, những đoạn nói về Tô Lịch gửi cho TTHTVN để chúng tôi tập hợp lại thành hệ thống làm tài liệu ban đầu cho cuộc hội thảo.

 

Theo Thông tin Họ Tô Việt Nam - Số 12 Tháng 6 Năm 2009
 Ngày đăng: 2009-10-21 10:51:14    
..........................................................................................................................................................................................
  Các bài tiếp theo
TÌM CỘI NGUỒN GẦN ĐÃ KHÓ, TÌM CỘI NGUỒN XA CÒN KHÓ KHĂN HƠN 2009-10-21 11:12:33

HINH ANH
Trao đổi thông tin
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Tạp chí dòng họ
.....................................................
Lịch sử dòng họ Hoạt động dòng họ Các chi họ Trao đổi thông tin
Trang thông tin Họ Tô Bao Hàm.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tô Văn
Biên tập, trình bày:Ông Tô Văn - Bà Tô Thị Yến
Thiết kế bởi LTV